Initiatieven

Wij geven onze medewerkers de ruimte voor eigen initiatieven. Zij zijn actief op (internationale) forums en nemen deel aan congressen, seminars en conferenties.

Waar medewerkers kansen zien voor nieuwe producten en diensten, kunnen zij bij ons vanuit hun dienstverband ondernemen. Hieruit ontstaan specialistische producten en diensten. TopX Geo-ICT is hiervan een voorbeeld.