MapWindow Plug-ins

TopX heeft zelfstandig of in samenwerking met haar partners onderstaande plug-ins ontwikkeld:

  • Cyclorama’s (in samenwerking met Cyclomedia)
  • GPS
  • Meetlijnen
  • SOBEK (in samenwerking met HydroConsult)
  • Bevragen Provinciaal GeoRegister