SmartDakScan

SmartDakScan is een webapplicatie, ontwikkeld en gehost door TopX B.V., waarmee de geschiktheid voor opwekking van zonne-energie op daken kan worden bepaald. Hiervoor wordt een model gebruikt dat de terugverdientijd van zonnepanelen berekent inclusief  bijbehorende CO2-reductie en het rendement op de investering. Het model biedt informatie om tot een afgewogen keuze te komen met betrekking tot investering in zonnepanelen binnen bepaalde wijken, gebieden of specifieke adressen. Bij de berekening van de jaarlijkse hoeveelheid ingestraalde zonne-energie op een dakdeel wordt gebruik gemaakt  van de AHN2 (Algemene Hoogtekaart Nederland) en de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen).